Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 BäoAnh 115
2 Tu®Nhi 112
3 ShengLong 111
4 YêuCô„y 111
5 TitMat 109
6 Ti¬uQuân 109
7 Ti¬uNgßNhi 109
8 MaQuân 109
9 Ti¬uTu®Nhi 109
10 PhápThy 109