Nạp Thẻ

Tỷ lệ khuyến mại khi nạp thẻ 10.000 Vnđ = 17000 Bạc